Servis

Výrobci plynových kotlů vyžadují pravidelný roční servis, je to také dáno vyhláškou ČÚBP 85/78 Sb. Lze tak předejít mnoha škodám na majetku i zdraví lidí. Např. znečištěný výměník zabraňuje dobrému proudění spalin, které se potom v podobě CO stávají jedovatými. Expanzní nádoba se musí pravidelně doplňovat na vypočtený tlak. Umožňuje potom vyrovnávání tlakových změn v systému a předchází tak podtékání pojišťovacích ventilů, únikům vody z topného systému atd. Nově také u každé servisní prohlídky kotle typu B tedy s nasáváním spalovacího vzduchu z místnosti kotle je předepsané měření CO v okolí kotle, obsah CO ve spalinách, komínový tah a nebezpečný podtlak tzv. 4Pa test.

Servisní kontrola kotle zahrnuje:

• Kontrola a vyčištění hořáků a výměníků
• Kontrola včetně úpravy tlaku expanzní nádoby
• Kontrola a nastavení výkonu kotle
• Kontrola plynového připojení a případných netěsností
• Kontrola funkce všech bezpečnostních prvků
• Kontrola funkce odvodu spalin

 

Druh servisních prací:

• Oprava kotle
• Údržba kotle
• Montáž regulace
• Montáž kotle
• Mechanické čištění topných systémů a výměníků

 

Zajišťujeme také montáže kotlů. Pro více informací klikněte zde.

jak se starat o plynový kotel?

Plynový kotel je sofistikované elektrické zařízení, které spaluje plyn, mění se v něm teplota i režimy provozu, zapíná, vypíná, v zimě pracuje několik hodin denně. O toto zařízení je potřeba se starat! Je to jako s autem…

Odkládání servisní prohlídky plynového kotle, může ve výsledku vést k navýšení ceny provozu. Můžeme začít vyšší spotřebou plynu. V případě zanesení výměníku tepla může dojít o zvýšení nákladů až o 15 %.

Dále můžeme pokračovat neodhalení malé závady, která se může rozvíjet a nadělat více škody.

Podobným situacím se můžete dopředu vyvarovat. Pravidelný servis kotlů s dostatečným předstihem rezervace servisního technika jsou nejlepším začátkem. Doporučená doba na objednání servisu kotlů je po topné sezóně, takže od března do srpna. Asi bychom to mohli srovnat s vašim automobilem. To po určité době, nebo najetých km také jezdí na pravidelnou prohlídku a výměnu oleje. U kotle je to to samé když budeme počítat s průměrnou délkou topné sezóny, která je v průměru na Českou Republiku 230 dní tak můžeme odhadnout čas čistého provozu na cca 2 500 h/rok.

Čerpáno ze serveru www.BAXI.cz

co je to oxid uhelnatý?

Oxid uhelnatý (Carbonmonooxid, CO) je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při spalování paliv. Je neviditelný, bez zápachu a proto je velmi obtížně zjistitelný lidskými smysly. Oxid uhelnatý se vdechováním váže na červené krevní barvivo hemoglobin (vzniká karbonylhemoglobin) asi 220 krát lépe než kyslík. Stačí velmi malá koncentrace oxidu uhelnatého, aby zablokoval schopnost krve vázat a přenášet kyslík. Vzniká tak tkáňová hypoxie s možností až tragických důsledků pro organismus s následkem smrti. Prvními příznaky přítomnosti CO ve vzduchu je obvykle bolest hlavy a nevolnost. Za normálních provozních podmínek v místnostech s dobře instalovanými spotřebiči paliv a s dobrým větráním zůstává koncentrace oxidu uhelnatého pod nebezpečnou úrovní.

Nebezpečná koncentrace oxidu uhelnatého může vzniknout v důsledku jedné či více podmínek:
1. Vadný nebo neodborně nainstalovaný spotřebič.
2. Zanedbaná revize spotřebiče.
3. Částečně nebo úplně ucpaný komín.
4. Nedostatečně větraná místnost.

důsledky otravy oxidem uhelnatým

Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo (hemoglobin) a snižuje množství kyslíku přenášeného krví.

200 ppm *) Mírná bolest hlavy, únava, závrať, nevolnost po 2-3 hodinách.
400 ppm *) Bolest přední části hlavy po 1-2 hodinách, životu nebezpečný stav po 3 hodinách.
800 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče do 45 minut. Bezvědomí do 2 hodin. Smrt během 2-3 hodin.
1600 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče do 20 minut. Smrt během 1 hodiny.
6400 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče během 1-2 minut. Smrt během 10-15 minut.

* ppm (parts per milion) – částic na 1 milion. 10 000 ppm = 1%.

prevence otravy oxidem uhelnatým

Doporučujeme umístit hlásič oxidu uhelnatého v prostoru plynového kotle a v důsledku lepší ochrany i v místnosti kde spíte.

jaký detektor oxidu uhelnatého vybrat?

Na trhu se vyskytuje nespočet detetktorů CO od různých výrobců. Na základě téměř 10-ti leté zkušenosti s různými značkami můžeme vřele doporučit detektory CO značky Honeywell, které nejen že jsou vyrobeny v rámci Evropské unie, ale mají naprosto zanedbatelnou chybovost (Statistika počítána na tisících kusů).

Ceník služeb

Platný od 1.7. 2022
Ceny uvedené bez DPH.

Roční servisní prohlídky

(revize a čištění)

plynové ohřívače vody 1000 Kč
plynové turbo a atmosférické kotle 1200 Kč
plynové kondenzační kotle (nerezový výměník) 1200 Kč
plynový kondenzační kotle s výměníkem ze
slitiny hliníku a křemíku s demontáží výměníku
2000 Kč

Příplatky

měření kvality topné vody +300 Kč
napojení regulačního bodu +300 Kč
analýza spalin dle TPG 704 01 + protokol +350 Kč
kotle s výkonem 35 až 50 KW +1000 Kč

​Ceny servisu a oprav vychází z doporučených cen výrobců kotlů a jsou uvedeny v Kč bez DPH.

K základní sazbě nutno přičíst:

opravy s výměnou drobného dílu 300 – 1000 Kč
oprava dílu s vypouštěním vody 700 – 2500 Kč

(dle náročnosti opravy)

Naše služby

 generální opravy kotlů, montáže plynových kotlů, čištění tepelných výměníků, napuštění upravenou vodou, čištění topného systému Ropuls Germany, kontrola kvality topné vody, čištění podlahového topení, montáž magnetických filtrů. Pro uvedení plynového vyhrazeného zařízení je nutné předložit servisnímu technikovy revizní zprávu spalinové cesty, plynovodu a elektřiny!

Uvedení do provozu

průtokové ohřívače vody 2200 Kč
plynové kotle kondenzační 2200 Kč

Opravy

záruční opravy zdarma
základní sazba – zjištění závady – cesta 1000 Kč

Jízdné

Jízdné po Brně 300 Kč
Jízdné mimo Brno 500 Kč + 10 Kč/1 km

(počítá se vždy výjezd 500 Kč z adresy firmy na místo opravy a zpět na adresu firmy 10 Kč/1 km).

Důležité informace

Náhradní díly a tepelné regulace ke všem kotlům dodáváme za ceny doporučené příslušnými výrobci.

Platbu za provedené práce, materiál a dopravné je třeba uhradit na místě v hotovosti (nebylo-li s technikem předem telefonicky dohodnuto jinak).

Roční servisní prohlídky

(revize a čištění)

plynové ohřívače vody 1000 Kč
plynové turbo a atmosférické kotle 1200 Kč
plynové kondenzační kotle (nerezový výměník) 1200 Kč
plynový kondenzační kotle s výměníkem ze slitiny hliníku a křemíku s demontáží výměníku 2000 Kč

Uvedení do provozu

průtokové ohřívače vody 2200 Kč
plynové kotle kondenzační 2200 Kč

Příplatky

měření kvality topné vody +300 Kč
napojení regulačního bodu +300 Kč
analýza spalin dle TPG 704 01 + protokol +350 Kč
kotle s výkonem 35 až 50 KW +1000 Kč

​Ceny servisu a oprav vychází z doporučených cen výrobců kotlů a jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Opravy

záruční opravy zdarma
základní sazba – zjištění závady – cesta 1000 Kč

K základní sazbě nutno přičíst:

opravy s výměnou drobného dílu 300 – 1000 Kč
oprava dílu s vypouštěním vody 700 – 2500 Kč

(dle náročnosti opravy)

Jízdné

Jízdné po Brně 300 Kč
Jízdné mimo Brno 500 Kč + 10 Kč/1 km

(počítá se vždy výjezd 500 Kč z adresy firmy na místo opravy a zpět na adresu firmy 10 Kč/1 km).

Naše služby

generální opravy kotlů, montáže plynových kotlů, čištění tepelných výměníků, napuštění upravenou vodou, čištění topného systému Ropuls Germany, kontrola kvality topné vody, čištění podlahového topení, montáž magnetických filtrů. Pro uvedení plynového vyhrazeného zařízení je nutné předložit servisnímu technikovy revizní zprávu spalinové cesty, plynovodu a elektřiny!

Důležité informace

Náhradní díly a tepelné regulace ke všem kotlům dodáváme za ceny doporučené příslušnými výrobci.

Platbu za provedené práce, materiál a dopravné je třeba uhradit na místě v hotovosti (nebylo-li s technikem předem telefonicky dohodnuto jinak).

Seznam servisovaných značek